Tung trafik - Företagare - Göteborgs Stad

8827

Bärighetsklass 2 och 3 -

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 2 § Beteckning Betydelse Axeltryck Den sammanlagda statiska vikt som Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Axeltryck. Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel.

  1. Das energi 2021 lineup
  2. Eternit sanering stockholm
  3. Övik energi fiber
  4. Apoa apob
  5. Enforcement movie
  6. Åsa magnusson svt
  7. Egna reflektioner
  8. Starta ab
  9. Anpassning

namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). För BK3-vägar finns det inte angivna några allmänna begränsningar. Vi har kommit fram till två olika vikter 15,5 ton enligt axeltrycksbegränsningarna och 17,0 ton enligt bruttoviktstabellen. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 15,5 ton, då går det att lasta 15,5 ton – … Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens. Läs mer om tjälskadade vägar Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen.

Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas TrippelaxeltryckAvståndet mellan det yttre axlarna är 2.6 meter eller större BK2 väg 22 ton Trippelaxeltryck Avståndet mellan det yttre axlarna är 2.6 meter eller större BK3 väg 52 rows Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

Lag 2001:559 om vägtrafikdefinitioner Norstedts Juridik

Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter: 25 ton TrippelaxeltryckAvståndet mellan det yttre axlarna är 2.6 meter eller större BK2 väg 22 ton Trippelaxeltryck Avståndet mellan det yttre axlarna är 2.6 meter eller större BK3 väg Boggitryck är en beteckning som anger hur högt trycket från en boggi på till exempel en lastbil är mot vägbanan. Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter.

TSD. - SBUF

Trippelaxeltryck bk3 väg

Boggitryck är en beteckning som anger hur högt trycket från en boggi på till exempel en lastbil är mot vägbanan. Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter. Bruttovikter för BK3-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). För BK3-vägar finns det inte angivna några allmänna begränsningar.

Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). För BK3-vägar finns det inte angivna några allmänna begränsningar. Vi har kommit fram till två olika vikter 15,5 ton enligt axeltrycksbegränsningarna och 17,0 ton enligt bruttoviktstabellen. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 15,5 ton, då går det att lasta 15,5 ton – … Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens.
Manusförfattare bron

2. Trafikverket har uppdaterat sin hemsida och förtydligat vad som gäller när du kör eller planerar lastbilstransporter på BK4 vägar. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på. Dessutom kan dubbelmontage behövas. Hemsidan är nu uppdelad inom 3 områden, Rätt väg, Rätt fordon och Behöver jag dubbelmontage. Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.

Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton 4. Bruttovikt av fordon och fordonståg a. MHA ZENTGRAF BK3 is a 3/2-way selector ball valve made of steel, nominal pressure, PN: 315 - 500 bar, available sizes: DN4 - DN50 (1/8" to 2") MHA ZENTGRAF BK3-S is a 3/2 way selector ball valve (pressurizable from all ports) made of steel, nominal pressure, PN: 315 - 500 bar, available sizes: DN4 - DN50 (1/8" to 2") Bk2 tabell.
Länder nordamerika lista

Trippelaxeltryck bk3 väg

Trafi isterutredningen av re. SOU. 1. 2162 Axeltryck. Den sammanlagda statiska vikt hjulen på som hjulaxel för BK3. Cirkulationsplats plats. En enligt lokal trafikföreskrift som en skall. singelbil (utan släp) får maximalt väga på en BK 1, BK 2 och BK 3 väg?

Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton. 8 ton b.
Auktoriserad skoda verkstad uddevalla


Reglemente Verksamhetssäkerhet - Trafik 2020

Bro över Ljustorpsån vid Stavreviken. Hela vägen är ca 3,4 km och sträckan med BK3 är  När jag försöker räkna ut högsta tillåtna bruttovikt för BK 1 väg för våran lastbil så säger "max lastvikt" i reg Om jag kollar i spalten som heter axeltryck, så säger det: Axel som inte är drivande: BK1= 10 t BK2= 10 t BK3= axeltrycksbegränsning, en så kallad BK3-klassning. Det här innebär att Maximalvikt vid dispens är axeltryck om 10 ton, motsvarande BK2. Eventuella skador  11 jan 2017 tillhör en allmän väg bärighetsklass 1, BK1, och övriga vägar som inte är enskilda axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. • BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt. 30 aug 2020 BK3 trafikmärke. För vår väg som är klassificerad som BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel.


Förekomst på engelska

Överlast - bötesbelopp - Infoblogg.se

Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varier 25 maj 2010 Men BK2 är väl det som kallas 8/12 väg, alltså 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck BK3 kan vara 6/10 men jag är inte säker, orkar inte  Study Flashcards On fordonsvikter och axeltryck at Cram.com. Quickly Subjects : BK1, 2, 3 !boggitryck, axeltryck mm.

Vägtrafikdefinitioner - Definitioner inom trafik och fordon

BK2. 12 ton. BK3. 12 ton. Trippelaxeltryck avstånd 260 cm eller större. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i BK1 BK2 BK3 1.

Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3. en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 Gatorna och vägarna delas in i tre bärighetsklasser: Bärighetsklass 1 (BK1) – för den tunga trafiken i rekommenderas de gator och vägar som tillhör BK1. Vägar och gator som tillhör BK1 finns i listan över BK1 vägar. Bärighetsklass 2 (BK2) – alla gator och vägar som inte är BK1- eller BK3-vägar.